Farklı klima sistemlerinin yerleşiminde, toplam alanın yüzdesi olarak teknik hacim ihtiyaçları yaklaşık olarak aşağıdaki gibi gerçekleşmektedir.


Isı kazanımlı üniteler + Primer hava    %5
Çevre indiksiyon                                  %5
Fan coil + Primer devre                        %5
Soğuk tavan + Primer hava                 %5
Tek kanallı tam havalı sistemler           %7
Çift  kanallı tam havalı sistemler          %8
Perimetre ısıtmalı VAV sistemi              %7
Amerikan sistem                                  %2-4
Buna göre ;

* Ayrılan tesisat alanlarının toplam alana oranı %4 – 8 mertebesinde olmalıdır.                             * Ara tesisat katı yüksekliği en az 4,0 – 4,5 m net olmalıdır.
 * Klima santrali seçimlerinde tek santralde yer kabı , ses – konfor , hava kanal dağıtımı , servis kolaylığı gibi nedenlerle 25.000 m3/h debinin  üzerine çıkılmamalıdır.
 Komple klimatize edilen yapılarda cihazlar için ayrılması gerekli yaklaşık alanlar:   
Soğutma grupları (1.000 Kw’a kadar ) 8 m2/100 Kw soğutma yükü
Soğutma kuleleleri 3 m2/100 Kw soğutma yükü
Havalandırma ve klima santralleri 0,0035m2/(m3/h) hava debisi
Uygulanan sistemlere göre, 500 m2 kat alanına sahip ofis binalarında gerekli net asma tavan içi yükseklik :     
Soğuk tavan + Taze besleme + Egzost                   500 mm
VAV tek kanallı                                                400 – 600 mm
Tavan tipi fan coil                                                     500 mm
Su kaynaklı ısı pompası +Taze hava+Egzost           550 mm
Çift kanallı sistemler                                                600 mm
Amerikan sistem klima                                    350 – 400 mm
Teknik hacimlerin belirlenmesinde ;    
* Basınç zonlaması ,
 * Boru ve kanal boylarının minimize edilmesi ,
 * Sistem dirençlerinin minimize edilmesi gibi konular gözönünde tutulmalıdır.
Farklı ünitelerin yerleşiminde öneriler aşağıda sıralanmaktadır :
1- Soğutma Kuleleleri : Soğutma havasına ihtiyaç olduğundan en uygun yer çatıdır.Aancak kazan bacalarından etkilenmemesi için hakim rüzgar  yönüne dikkat edilmelidir.  Aksiyel fanlı kulelerin enerji tüketimi çok daha fazladır.
2- Soğutma Cihazları : Cihaz yükünü taşıyacak bir yapının olması , ses ve titreşim geçişinin problemsiz olarak engelleyebilmesi kaydıyla, soğutma  cihazları çatıya yerleştirilebilir. Ancak yapı statiği ve enerji beslemesi nedenleriyle , su soğutmalı çillerin bodrum katlara konulması daha doğrudur.
3- Havalandırma ve Klima Cihazları : Klima cihazları şaft alanlara uygun olarak katlara yayılmalıdır. Basınç zonlarındaki uygun hacimlere  santraller yerleştirilmelidir.