Tag Archives: ısıtma

a. Sürekli yaşanan hacimlerde (ofis vb.)yaz ayralrında 24 C oda sıcaklığı idaldir.Enerji ekonomisi için 25 C insanlar ikna edilebilr. b.Yaşam mahallerinde yazın sürekli oturulmuyorsa, girip – çıkılıyorsa (şantiye ofisleri, hatta bahçeli evlerde bahçeye sık çıkışlar vb) oda sıcaklığının dış hava sıcaklığının yaklaşık 6 -8 C altında olması ; önce sağlık (nezle olmak için ), sonrada […]

HVAC sistemlerinde pompların enerji tüketim payları önemlidir.Özellikle payları önemlidir.Özellikle tam sulu klima sistemlerinde, yıllık elektirik enerjisi tüketiminde pompalar önemli paya sahiptir.Bu tür klima sistemlerinde, HVAC cihazları toplam elektirik tüketimi içinde payı % 3-12 mertebesindedir.

Bir binanın yakıt tüketimine etki eden en önemli faktörlerden biri iç sıcaklık değeridir.İç ortam sıcaklığı için genel kabul görmüş standart bir hesap sıcaklık değeri vardır.Kış şartlarında bu iç sıcaklık  20 C değerindedir.İşletme sırasında ise bu iç ortam sıcaklık  değeri yakıt savurganlığınının en önemli noktasıdır.Birincisi ; bu sıcaklık başta kabul edildiği gibi 20 C ile sınırlı […]

Sıcak sulu ısıtma tesisatlarından, radyatörler tesisatın temel elemanlarından biridir.Bunun en önmeli nedenleri : * Isı kaybı en çok cam yüzeylerde oluşmakta , dolayısıyla burada soğuk etkisi ortaya çıkmaktadır.Radyatörler penvere altlarına konulduğundan soğuk hava kaynağında ısıtılmakda ve en yüksek konfor konfor elde edilmektedir.Ayrıca radyasyon etkisi sayesinde oda içinde soğuk yüzeylerin oluşumu önlenir.Bu , konforu daha da […]

Yoğuşmalı kazanları, *Kendinden yoğuşmalı *Yoğuşmasız kazan  + yoğuşma ekonomizörü çözümleri olarak ikiye ayırmak mümkündür.Ancak her iki çözüm arasında verim ve fiyat olarak önemli farklar bulunmaktadır.Kendinden yoğuşmalı kazanların diğer çözüme göre önemli avantajları bulunmaktadır.

Tek döşeme tipi yoğuşmalı kazan yerine, birden fazla sayıda duvar tipi yoğuşmalı kazanın paralel bağlanarak kaskad sistem oluşturulması belirli kapasitelere kadar yatırım maliyeti açısından daha ekonomik olabilmektedir.Kaskad sistemde 25 cihaza kadar duvar tipi yoğuşmalı kazanı birlikte çalıştırmak mümkündür. Kaskad sistmenin avantajları aşağıdaki gibidir ;

Zon kontrolü , binayı ısıtma veya soğutma kontrolünün birbirinden bağımsız yapıldığı bölgelerde ayırmaktadır.Bu sayede her ayrı bölgenin ayrı bir ayar değeri , kontrolörü ve ilgili bölgeye giden ısıyı kontrol eden son kontrol elemanı bulunur.Zon kontrölünün faydaları aşağıdaki gibi sıralanabilir. * Gün ve mevsimlere göre değişen ısıtma/soğutma ihtiyaçlarına göre sistemin kendisini uyarlaması * Bölgenin ayrı ayrı […]

Su ısıtma önemli bir enerji tüketim kalemidir.Kullanma suyu ısıtma sistemi yıl boyunca genellikle sürekli çalışır ve sürekli enerji tüketir. Kullanma sıcak su tüketiminin azalması aynı zamanda ısıtma enerjisinden tasarruf anlamına da gelir.