Bir binanın yakıt tüketimine etki eden en önemli faktörlerden biri iç sıcaklık değeridir.İç ortam sıcaklığı için genel kabul görmüş standart bir hesap sıcaklık değeri vardır.Kış şartlarında bu iç sıcaklık  20 C değerindedir.İşletme sırasında ise bu iç ortam sıcaklık  değeri yakıt savurganlığınının en önemli noktasıdır.Birincisi ; bu sıcaklık başta kabul edildiği gibi 20 C ile sınırlı tutulmaz ve kullanıcı tarafından kontrol sistemi bunun çok üzerinde değerlere ayarlanır.İkincisi bu sıcaklık ısıtma sistemi tarafından istenilen değerde kalacak biçimde kontrol edilemez ve çok yüksek değerlere çıkar.İç ortam sıcaklığının 1 C artışında , farklı koşullarda yakıt tüketiminin ne kadar veya hangi oranda artacağı bilinmelidir.Yıllık yakıt tüketimin hesabında sistem verimlerininde dikkate alınabilmesi için sıcaklık aralığı yöntemi kullanılır.