• Isıtma
  • Soğutma
  • Havalandırma

Isıtma , soğutma ve havalandırma fonksiyonlarının çok iyi olması , toplam konforu belirler.Bu nedenle her üç fonksiyonu da en iyi şekilde sağlamak zorundadır ve bu koşuldaki ekonomiden bahsedilebilir.Sıcak hava üfleyerek ısıtma yapmak , konfor ve eerji açısından kötü bir  fikirdir.Isıtma ihtiyacı her zaman statik ısıtma (radyatör) vb. ile yapılmalıdır.Daha konforlu ve daha ekonomik işletme sağlanır.

a-) Havalandırma ihtiyacı için gerekli hava (veya taze hava iç karışımı) :
* Tavandan üflenmeli ,
* Üfleme havası sıcaklığı (yaz-kış )oda sıcaklığının altında olmalıdır.
b-) Karışım havalı sistemlerde statik ısıtma yapılması halinde (VAV ve hava kanallı split sistemler ) , ofis ve konutlarda taze hava dönüş havası
karışımını genellikle hiç ısıtmadan tavan seviyesinden üflemek genellikle yeterlidir ve ısıtma mevsimindeki en ekonomik ısı geri kazanımı   sağlar.
c-) Isıtma merkezinden yaşam mahallerine sıcak suyu pompalamak için harcanan elektirik enerjisi ; ısıtma merkezindeki bir klima santralından aynı  yaşam mahaline sıcak hava göndermek için gerekli elektrik enerjisinden çok daha düşüktür.
d-) Aynı hacim içindeki statik ısıtıcılar (radyatör vb.)elektriktüketmez.Oysa bunların yerine fanlı tip ısıtıcılar kullanıldığında  serpantinde ısınan havayı odaya aktarmak için sürekli elektrik tüketilir.
e-) Statik ısıtıcılar , cam altına monte edildiğinde daha yaygın oldukları için için daha homojen ısıtma yaparlar.Ancak fanlı ısıtıcılarda fabrika , depo  vb. büyük hacimler için daha uygundur.
f -) Statik ısıtıcılarda mekanik aksam (fan ,motor vb.) olmadığı için :
Sessizdir.
Servis , bakım gerekmez.
Yedek parça (fan -motor, hava filitresi vb.)ihtiyacı oluşmaz.
g-) Statik ısıtıcılar kullanıldığında filitre temizliği vb. nedenlerle yaşam mahallerine teknisyenlerin girmesi ihtiyacı oluşmaz.