Klima sistem seçimi yapılırken öncelikle hedef belirtilmelidir.Daha doğrusu klima sistemi bir hedefe yönelik olarak kurulur.Daha doğrusu klima  sistemi bir hedefe yönelik olarak kurulur.Burada hedef , neden klima yapıyorum? Sorusunun cevabıyla ilgilidir.Şüphesiz klima hedefleri başında  insan konforu gelir.Klima ile sağlanmak istenen başlıca hedefler aşağıdaki gibi sayılabilir:


1- Konfor . İnsanlar belirli çevre koşullarında kendilerini rahat hissederler.Konfor şartları adı verilen bu şartlar klima sayesinde mekanik  olarak  temin edilebilir.Bunun için insankarın yaşadığı heryerde (konutlar, işyerleri, alışveriş merkezleri , kurumlar vs.) klimanın hedefi konfordur. Pek çok faktöre bağlı olarak değişken olan konfor şartlarının sürekli olarak temini, kolay değildir ve problem dinamik olarak ele alınmak zorundadır.

 

2- Proses. Endüstride klima genellikle proses gereksinimi nedeniyle yapılır.Bu tür, hedefi prosesi gereği gibi yapabilmek olan, klima uygulamalarından  en bilinenlerden biri temiz oda tekniğidir.İlaç üretimi , elektronik endüstrisi gibi dallarda üretim hollerinde mikrop, toz vs.havada asılı tanecik  sayısı belirli sınır değerinin üzerine çıkmalıdır.Burada klimanın amacı bu filtrasyonunun sağlanmasıdır.Tekstil endüstrisinde hedef belirli
bağıl nem değerlerinin sabit tutulması veya bazı hallerde aynı zamanda sıcaklıklarının da kontrol edilmesidir.Bu örneklere gıda ve kimya  endüstrisinden başkalarıda katılabilir.
3- Koruma. Özellikle gıda saklamasında, değerli koleksiyonların saklanmasında, askeri malzeme saklanmasında , tarihi yapıların korunmasında  ortam havasının belirli şartlarda tutulması ; özellikle nemin kontrolü gerekir. Bu klimayla gerçekleşir. Burada uygulanan klimanın hedefi korumadır.
4- Üretkenlik. Çalışma ortamının konfor şartlarından uzak olması, çalışanların performansını düşürür.Bazı klima uygulamalarında hedef çalışanların  performansının ve üretkenliğinin artırılmasıdır.
5- Mülk geliri ve değerinin artırılması . Klima uygulamasının bir başka hedefi ise mülkün değeri ile ilgilidir. Mal sahibi mülkün kıymetini artırmak  ve daha yüksek bir fiyatla satabilmek veya kiraya verebilmek üzere klima sistemi kurdurmak isteyebilir.
Bu hedeflerden her birine seçilecek klima sisteminin aranan özellikleri farklı olacaktır.