Yoğuşmalı kazanları,
*Kendinden yoğuşmalı
*Yoğuşmasız kazan  + yoğuşma ekonomizörü çözümleri olarak ikiye ayırmak mümkündür.Ancak her iki çözüm arasında verim ve fiyat olarak önemli farklar bulunmaktadır.Kendinden yoğuşmalı kazanların diğer çözüme göre önemli avantajları bulunmaktadır.

Bu avantajları :

* Verimin daha yüksek olması
* Yer kaybının daha az olması
* Daha düşük gövde kaybı
* Türbülatör bulunmaması
* Nakliyenin daha ucuz ve kolay olması
* Yatay ve düşey taşımanın daha kolay olması
* Yoğuşma eşanjörü için ayrıca montaj gerektirmemesi
* Beton kaidelerin daha küçük ve dolayısıyla daha ucuz olması olarak sıralamak mümkündür.
* 1.200 Kw kapasitesinin üzerinde ise entegre yoğuşma eşanjörlü kazan tercih edilebilir.İlave yoğuşma eşanjörü kullanımına göre gene yer kazancı olacaktır.