Kapalı havuzların havalı klima sistemlerinin haiz olmaları gereken özellikler aşağıda belirtilmiştir.


1- Havuzdan kaynaklanan nem nem kazancının giderilmesi
2- Soğuk yüzeylerde oluşabilecek kondenzasyonun önlenmesi
3- İstenildiği takdirde havuz suyu ısıtmasına yardımcı olması
4- Havuz mahalinin ısıtma ihtiyacının %60-80 oranındaki kısmını üstlenmesi
Kapalı havuzlarda uygulamacılar tarafından giderek standart hale getirilen bazı parametreler aşağıda belirtilmiştir.
Havuz Suyu Sıcaklığı   : 22-30 C
Ortam Sıcaklığı            : Su sıcaklığından daima 2-3 C yüksek
Bağıl Nem                    : Kışın %50-60 yazın %60-70 mertebesindedir.

Havanın Yönlendirilmesi          
Yüzme havuzlarında en iyi konfor, nem alma özelliğine sahip santralden üflenen sıcak havanın cam altlarından, yerdne yukarıya doğru üflenmesi ile sağlanır.Bu sayede hem sıcak havanın yere indirilmesi problemi ortadan kalkar hem de cam altlarından üflendiği için camlardaki yoğuşma engellenmiş, ısı perdesi yaratılmış olur.Üfleme hızı 3m/sn mertebelerindedir. Bu amaçla lineer tip menfez kullanılır. Genel uygulamada menfezler alt kat tavanından geçen ana kanaldan beslenir. Eğer üfleme duvarlardan yapılacaksa yerden 2-3 metre mesafeden üfleme yapılır. Havuz mahalinde trübünler bulunuyorsa ayrı bir klima santrali ile besleme yapılmalı; aynı santralden besleme yapılacaksa da ayrı bir zon yaratılmalı ve üflenecek hava 6-8 C daha soğutulmalıdır. Hava ortama basamak altlarından veya en arka sıranın üstündeki menfezlerden verilebilir. Kışın pencerelere üflenen hava üflenen hava sıcaklığı, maksimum değeri mahal yüksekliğine ve ısı ihtiyacına bağlı olarak 40-50 C arasında olmalıdır. Emiş mutlaka tavandan, havuz yüzey alanının üstünüden yapılmalıdır.
Tüm kanallar ve menfezler korozyona dayanıklı malzemeden seçilmelidir. Egzost kanalları kondenzesyona karşı izole edilmelidir. Egzos kanalları kondenzasyona karşı izole edilmelidir. Sis oluşmasını engellemek için karışım hücresinde ön ısıtma serpantini veya ısı geri kazanın ünitesi ile ön ısıtma yapılmalıdır.

Buharlaşma    
Kullanım esnasında kapalı yüzme havuzlarında yapılan ölçümlerde,az hareketli su yüzeylerinde özgül buharlaşma 0,1 kg/m2h, çok hareketli yüzeylerinde (çalkantılı su) 0,2 kg/m2h değerleri bulunmuştur.
Gerekli Hava Debisi          
Havuzlardan kaynaklanan nemin ortamdan uzaklaştırılması için, istenen iç sıcaklığın dış sıcaklığa yakın olduğu geçiş mevsimlerinde, %100 taze hava ile şartlandırma yapılır. Yazın da dış iklim koşullarının uygun olduğu yerlerde, bu şekilde %100 taze hava ile havalandırma yapılarak nem sorunu çözülebilir.  Yazın dış hava özgül neminin iç tasarım değerlerinden daha yüksek olduğu yerlerde ve kış aylarında ise gerekli taze hava miktarı içerideki insan sayısına göre belirlenir. Bu sırada ayrıca ortamdan nem alma işlemi yapılmalıdır. Nem kazancına göre hesaplanan toplam sirküle edecek havayı tamamlamak için iç hava resirküle edilir. Havuzun kısmen az kullanıldığı saatlerde ise, tamamen iç hava sirküle edilip enerji tasarrufu sağlanır. Kışın ortamdaki nem istenen ne oranından az ise iç hava sadece sirküle ettirilir. Nem oranının yükselmesi durumunda, ne m alıcı cihazın devreye girmesi ile ortamdaki fazla nem tamamen iç hava kullanılarak alınır. Nem almaya yinelik dizayn edilmiş cihazların kış çalışmaları, iç konforun sağlanması için daha önemlidir.
Klima santrali sistemi kullanıldığında sisteme dolaşması gerekli hava miktarı,

Vsa = W / (Xr-Xsa) * ρ  (m3/h)
ifadesi bulunabilir. Burada
W= Havuzda buharlaşan su miktarı (kg/h.m2)
ρ= Havanın yoğunluğu (kg/m3)

Xr ve Xsa = Sırası ile iç ortam havasının ve santralden odaya beslenen üfleme havasının özgül nemleridir. (kg/kg)

Kapalı yüzme havuzlarının gerekli hava değişimi  mininum 4 olmalıdır.Kapalı yüzme havuzlarında kokunun önlenmesi için kişi başına en az 20m3/h’lik dış hava miktarı gereklidir veya 1m2 başına 1/2 insan düştüğü kabulü ile 10m3/m2/h değeri alınmalıdır. Kaplıca vb. yerlerde gerekirse daha büyük değerler alınmalıdır.

Kondenzasyon Oluşumu          
Cam izolasyonu ve cama sıcak hava üflenmesi bu probleme kesin çözümdür.
Dış duvarlarda ve havayla temasta olan tavanlarda buhar geçmeyecek şekilde nem izolasyonu yapılmalıdır. Dış duvarlarda ısı izolasyonu yapılmalıdır.

Duşlar      
Oluşan buharın atılması için bir aspiratörün yanında taze hava için bir de vantilatör kullanılır. Dış havadaki nem oranı yazın max olduğu için bu dönemde gerekli olan hava miktarı da max olacakdır.
Ortam Sıcaklığı= 25C
Yazın Duş Başına Hava Miktarı= 220m3/h
Kışın Duş Başına hava miktarı= 75-100 m3/h
Max Hava Değişimi= 25-30 kez

Soyunma Odaları          
Hem aspirasyon hem ventilasyon yapan sistem gereklidir.
Hava Değişimi= 8-10 kez
Sıcaklık= 22-24 C