Kapalı havuzların havalı klima sistemlerinin haiz olmaları gereken özellikler aşağıda belirtilmiştir.
1- Havuzdan kaynaklanan nem nem kazancının giderilmesi
2- Soğuk yüzeylerde oluşabilecek kondenzasyonun önlenmesi
3- İstenildiği takdirde havuz suyu ısıtmasına yardımcı olması
4- Havuz mahalinin ısıtma ihtiyacının %60-80 oranındaki kısmını üstlenmesi
Kapalı havuzlarda uygulamacılar tarafından giderek standart hale getirilen bazı parametreler aşağıda belirtilmiştir.