1- Taze hava emiş menfezi , toprak zemine yakın yerde mikroorganizma ve to bulunduğundan , toprak zeminden en az 3m. Yüksekte   olmalıdır.        

2- Egzoz gazları mümkün olduğu kadar çatı üzerinden atmosfere atılmalıdır.Yüksekliği , konumu ve egzoz menfezinin yapısı , kendi binasına ve komşu binalara zarar vermeyecek ve rüzgar etkisi ile egzoz havasının tahliyesi mümkün olacak şekilde belirlenmelidir.
3- Hava kanalları , dirsekler ve bağlantı elemanları partikül birikmelerini önleyecek şekilde aerodinamik yapıda olmalıdır ve dışarıdan veya dışarıya  hava sızdırmaları olmayacak şekilde sızdırmaz olabilir.

4- Taze hava emiş kanallları , bina içindeki istenmeyen pis havayı emmemesi ve buna bağlı olarak hastane enfeksiyonu tehlikesini önlemek için  DIN V24194 Kısım 2 sızdırmazlık sınıfı II’ ye uygun olmalıdır.Bu nedenle , taze hava emiş menfezi ile hava verilecek oda arasındaki mesafenin  çok uzun olması durumunda , kısa emiş hattı ve uzun basma hattı, uzun emiş hattı ve kısa basma hattına tercih edilmelidir.Emiş menfezi ile klima santrali arasıdaki kanal içini temizlemek dezenfekte etmek için yeterli sayıda temizleme kapakları olmalıdır.
5- Birden fazla katı besleyen klima santrallerinde her katın branşman hatlarına damper monte edilmelidir.
6- Temiz oda şartlarının sağlanması için odalara temin edilen hava miktarları ve odalar arasındaki hava akışı hayati önem taşır.Bunu en iyi biçimde  temin edebilmek için hava beslemesinde Sabit Hava Debili (C.A.V) kutular kullanılmalıdır.
7- Yüksek temiz oda şartları gerektiren karışık akımlı hava kanal sistemli ameliyat odalarında en az 2400 m3/h besleme havası debisi gerekir.
8- Kullanım zamanının dışında çalıştırılmaması gereken besleme egzoz kanalları , hava akışı oluşmayacak şekilde sızdırmaz damperlerle  kapatılmalıdır.