1- Bol ve tükenmeyen tek enerji kaynağıdır.
2- Duman , karbonmonoksit, kükürt ve radyasyon atığı içermeyen temiz enerjidir.
3- Enerjiye gereksinim duyulan her yerde kullanılabilir.
4- Yurt dışına bağımlı olmadığı için ekonomik ve politik krizlerden etkilenmez.
5- İşletme masrafları çok azdır.
6– Çeşitli uygulamalar için farklı çözümler üretmek mümkündür (Kazan destekli veya desteksiz sıcak kullanım suyu üretimi , ısıtma sistemine destek verme, elektirik enerjisi üretimi – fotovoltaik , enerji depolama – güneş pilleri )

Güneş kollektörü sistemlerinin en yaygın kullanım şekli kullanım suyu ısıtmasıdır.Doğru sistem çözümleri ile yıılık sıcak su gereksiniminin % 60 ila % 80 gibi önemli bir kısmı güneş enerjisinin sağladığı enerji ile karşılanabilir.Yazın kullanım suyu ısıtması için gereken enerjinin nerdeyse tamamı güneş enerjisi sistemi tarafından karşılanır. Ancak mevcut konvasiyonel ısıtma sistemi , güneş enerjisinden bağımsız olarak kullanım suyu ısıtma ihtiyacını karşılayabilmelidir. Uzun süre hava koşullarının kötü gitmesi durumunda , sıcak su konforu garanti edilmelidir.