1- Garaj gibi hava kanalının açık olduğu yerlerde dikdörtgen hava kanallarının kenet veya köşebentleri dolaşan insanların kafasını yarabiliyor.
İdeali hava kanalının altında 230 cm yüksekliğin mimaride öngörülmesidir.


2- Garaj havalandırma uygulamalarında , egzoz gazlarının bazıları havadan ağır olduğu için, egzoz kanalı ile yapılan emişlerin %30’u galvaniz kanal eklenerek döşeme üzerinden yapılmalıdır.
3- Garaja bina egzoz havasını atmak (mutfak , WC, vb. koku yayan yerlerin egzozu hariç )enerji tasarrufu açısından yararlı olmakta birlikte  suman egzoz sistemi yoksa sakıncalı olabilir.Yangın sırasında by-pass damperini açarak egzoz havasını bina dışına atıp , garaja giden hava  kanalının damperi kapatılmalıdır.Sistem yangın sırasında egzozu (gazları ) garaj yerine dışarıya atacak şekilde yapılmalıdır.
4- Garaj havalandırmasında ,

  • Egzoz hava miktarı normalde 12 m3/h . m2 olmalı , yangın anında 18 m3/h . m2 değerine çıkmalıdır.
  • Bu uygulamada aksiyel fan kullanılmalı,
  • Fanlar paralel çalışabilmelidir.Normal halde fanlardan sadece biri çalışır.

5- Garaj havalandırması için büyük kapasiteli aspiratörler ve büyük kesitli hava kanalları kullanmak yerine ; kuranglez yapıp , bu kuranglezlere
alt ve üst kotlarda hava basan aksiyel fanlar ; (herbiri 1000 – 2000 m3/h kapasiteli düşük basınçlı fanlar ) veya boster fanlar monte etmek  daha uygun bir çözümdür.

  • Kenarlara monte edilmiş bile olsa hava kanallarının aşağı sarkması ve kullanım alanlaraını daraltması söz konusudur.Kanalların keskin kenarları  insanların başını vurma riski yaratmaktadır.
  • Küçük kapasiteli çok sayıda fan ile garaj egzozu yapılması kuruluş maliyeti (%50 daha ucuz ) ve bir fanın arıza yapması halinde (veya servis  sırasında ) diğerlerinin çalışmaya devamı suretiyle çalışma güvencesi avantajları vardır.
  • Booster tip veya klasik tip aksiyel tip fanlar hız anahtarı ile birlikte monte edilirse , sürekli max. Kapasitede aspirasyon yerine , ihtiyaç  oranında çalışacaklardır.Kapalı ortamların ortalama egzoz havası mikatrı , çoğu  zaman kullanılan cihaz kapasitelerinin yaklaşık %10 – %40 ‘ ı   arasında kalmaktadır.