Sulu sistemlerde su tarafı free cooling sistemleri doğrudan ve dolaylı olarak iki tipe ayrılabilir.Doğrudan su tarafı sistmeleri, fiziksel olarak soğutulmuş su devresiyle kondenser devresini free cooling opersayonu sırasında birleştirir.Böylece ısıyı direkt olarak soğutma kulesinden dışarı  atmak mümkün olur.

Burada soğutulmuş su devresi , free cooling sırasında açık devre haline gelmektedir.Bu tekniğin ana avantajı , soğutulmuşsu sıcaklığını dış hava yaş termometre sıcaklığına yaklaştırmak ve minimum değere indirebilmektir.Böylece free cooling kapasitesini maksimize etmek mümkün olur.Ancak bu sistemin dezavantajı , çok sıkı su şartlandırma yapılarak , krızyon riskini minimize etmek ve suyu çok iyi filitre etmektir.Soğutma kulesinden giren toz, toprak  ve kirin , soğutulmuş su devresinde çökelmesini önlemek zorluğu vardır.Bu nedenle çok iyi bir filtrasyon gereklidir.Kirlilik ve korozyon riski bu sistemlerin kullanımını sınırlamaktadır.
Bu sistemde free cooling, dış hava yaş termometre sıcaklığının düşük olduğu dönemlerde yapılabilir.Bunun için dış sıcaklığın düşük olduğu bu dönemde sistemde (bilgisayar odaları gibi) hala ciddi bir soğutma yükü olması şarttır.Bu nedenle bu sistemlerde soğutulmuş su sıcaklığının biraz daha yüksek olması kabul edilebilir.