1- Mekanik tesisatta kullanılan cihazların kaideleri ve bu cihazların kaidelere bağlantıları depreme göre iyi projelendirilip, buna uygun yapılmalıdır.
2- Cihaz ankrajları amaca uygun olmalıdır (sabit veye sismik sınırlandırıcılı titreşim yalıtımlı ).
3- Gaz tesisayında bina girişlerinde deprem ventili kullanılmalıdır.

4- Fırın , ocak vs. gibi doğal gaz kullanılan cihazlar çok iyi kalite esnek hortumlarla tesisata bağlanmalıdır.
5- Yüzer döşemelerde deprem emyeti özel sismik elemanlarla alınmalıdır.
6- Pompa ve cihaz çıkışlarında deprem dayanımı olan iyi kalite özel titreşim ansorberleri kullanılmalı ve cihazlar boru tesisatına
bunlarla bağlanmalıdır.
7- Tesisatta kullanılacak boru genleşme parçaları kompansatör ve omegalar deprem yüklerini karşılayacak şeklinde seçilmeli ve çok iyi kalite
ve normlara uygun olmalıdır.
8- Boru tesisatındaki sabit ve kayar mesnetler deprem yükleri de göz önünde alınarak seçilmeli ve çok iyi kalite ve normlara uygun olmalıdırlar
9- Ankraj cıvata ve bağlantıları deprem yüklerine göre hesaplanmalı ve norma uygun kaliteli tip olmalıdır.