Kapalı genleşeme tanklarının nominal hacimleri

Vn = vv + ve .  Pe + 1
Pe – Po

şeklinde hesaplanır.

Burada  :
Ve = sistemde genleşen su miktarını (lt)
Vv = Sistem soğukken tankta bulunan su miktarını (lt)
Po = Kapalı genleşme tankı ön basıncını (bar)
Pe = Sistem İşletme üst basıncını (bar)
göstermektedir. Bu parametreler ne denli doğru saptanırsa genleşme tankının çalışmasıda o oransa problemsiz olacaktır.

 Örnek :
 Döküm radyatörlerle ısıtılan eski bir yapıda 90/70 C sıcak su kullanılmaktadır.Kazanların limit termostatı sıcaklık değeri 95 C olarak ayarlanmıştır.
Diğer veriler aşağıdaki gibidir.
QK = 50 KW
t gidiş =90 C
hst  = 10 m
Emniyet ventili açma basıncı : 2,5 bar
Emniyet ventili kapama dif. basıncı : 0,5 bar
Bu tesiste kullanılacak olan kapalı genleşme tankının , nominal hacmi ne olmalıdır.
V= 600 lt.
Ortalama 90 C su sıcaklığı için n = %3,55

Ve = V.n   =   600 * 3,55       =  21.30 lt
100        100

Vv =  0,5 * 600     = 3 lt.
100

Ps =1 bar (=100 mss )

Pd = 0,0 bar (limit su sıcaklığı 95 C olup , suyun efektif buharlaşma basıncı sıfırın altındadır)
Po = 1 + 0,0 = 1,0 bar
Pe = P açma – P dif = 2,5 – 0,5 = 2,0 bar
Buna göre

Vn = v + Ve   Pe + 1  = 3 + 21 . 3  2+1   = 66,9 lt.
Pe -Pe                        2-1

Nominal olarak Reflex N 80 model , 80 lt hacimli kapalı genleşme tankı seçilmelidir.
* Emniyet ventili olarak DN 15 membranlı emniyet ventili seçilir.
*Emniyet bağlantı borusu çapı çizelgeden DN 40 okunur.