1- Bodrum katı yapılması mümkün olmayan yerlerde ideal çözümünü getirir.Kıymetli bodrum katlarını kazanmak mümkün olur.
2- Doğal gaz için gerekli yüksek maliyetli havalandırma ve emniyet önlemlerinden ekonomi sağlanır.Herhangi bir gaz sızıntısı riski beraberinde  patlama tehlikesi çatı katında bulunmayacaktır.       
3- Olası bir gaz sızıntısı , gaz havadan hafif olduğundan yükselerek çatıdaki havalandırma bacasından dışarı kaçacağı için binada tehlike
yaratmayacaktır.Ayrıca herhangi bir patmala halinde , çatının kolaca yırtılarak basıncı yok etmesi sonucu , binada oturma mahallerinde herhangi
bir hasar yaratamayacaktır.
4- Yakıt depolama için depo yatırımına ihtiyaç yoktur.Sadece bir boru ile doğal gazın çatıya taşınması gerekir.Doğal gaz havadan hafif olduğundan ,
bir basınç kullanımına bile gerek kalmaksızın kendiliğinden yükselir.
5- Yeni yapılacak binalarda baca olmayacak , gerek baca maliyeti , gerekse kazanılan inşaat alanı olarak önemli bir avantaj sağlayacaktır.
6- Baca çekişindeki değişmeler ve bodrumda kazan dairelerindeki havalandırma cihazlarının yanmaya etkileri (vakum etkisi) ortadan kalkacaktır.
Böylece kazanda işletme kolaylığı ve verim artışı elde edilecektir.Çekişteki değişmeler dolayısı ile ortaya çıkan kötü yanma ve kurum
problemleri olmayacaktır.
7- Durma sırasında baca çekişi olmadığından kazanda soğuma olmayacaktır.
8- Bacanın temizlik ve işletme giderleri çok azalacaktır.Yüksek binalarda olması gereken kaliteli ve iyi izolasyonlu bacaların fiyatı yaklaşık olarak
kazan fiyatına eş değerdir.(Çok yüksek yapılarda ise daha yüksek bile olabilir.)
9- Kazanda statik basınç olmayacağı için bütün uygulamalarda ( yüksek yapılarda bile ) normal tip kazan kullanılabilir.
10- Bacada yoğuşma problemi olmadığından baca gazı sıcaklığı düşürebilir ve gaz yakıtlı sistemlerde gerek yer tipi gerekse duvar tipi yoğuşmalı
kazanlar ile en yüksek verim değerlerine çıkılabilir.
11- Özellikle yoğuşmalı kaskad sistem uygulamaları çatı ısı merkezleri için idealdir. 2 m2 alanda 800 kW (~700.000 kcal/h) kapasiteli bir ısı merkezi
oluşturulması mümkünüdür.Statik yük olarak sorunsuz , taşınması problemsiz baca uygulaması basit ve çok verimli bir sitem kolaylıkla
oluşturulabilir
12- Atmosferik brülörlü ve üflemeli brülörlü esnek döküm kazanlar da çatı ısı merkezleri için uygundur. Özellikle atmosferik brülörlü esnek döküm
kazanlarda sağlanması gereken baca çekişi çok düşüktür.Ayrıca esnek döküm kazanların dilimli yapıları çatı kazan dairesi kurulumunu,
kazanların çatıya taşınmasını kolaylaştırmaktadır.
13- Sistemin havasını almak kolaylaşır.
14- Kazanla birlikte pompa ve diğer armatürler de düşük basınç altında çalışır.Ayrıca sistemde çatı katında klima ve havalandırma santralları de varsa
bu cihazlara olan tesisat bağlantısı  daha kısalacaktır.