1- Soğuk ve sıcak kullanma suyu sistemleri arasında basınç dengelenmelidir.Aksi halde bataryalarda önemli basınç farklılıkları oluşur ve her iki  sistem arasında çapraz akışa veya sıcak su ile soğuk suyun birbirine karışmasına neden olabilir. Continue reading

Klima sistem seçimi yapılırken öncelikle hedef belirtilmelidir.Daha doğrusu klima sistemi bir hedefe yönelik olarak kurulur.Daha doğrusu klima  sistemi bir hedefe yönelik olarak kurulur.Burada hedef , neden klima yapıyorum? Sorusunun cevabıyla ilgilidir.Şüphesiz klima hedefleri başında  insan konforu gelir.Klima ile sağlanmak istenen başlıca hedefler aşağıdaki gibi sayılabilir:

Continue reading

1- Yüksek blokta ara tesissat katları 20 katta bir yapılmalı.10 katta bir asma tavan içinde sıhhi tesisat boru dağılımı için rezervasyon bırakılmalıdır. Yüksek blokta ara tesisat katları yüksekliği 4-4,5 m olmalıdır.
2-  Yüksek binada Mutfak egzoz kanalını çatıya taşınmaktansa, komşu binalara uzak olan yan terastan egzoz havasını dışarı atmak daha iyidir. Çatıya kadar tüm katları geçerek çıkan mutfak egzoz kanalı yangın riskini artırır.Bu durumda yangın emniyeti için , mutfakta egzoz bacası kalorifer bacası standartlarında yapılmalıdır.

3- Yüksek bloklarda camların hiç açılmayacağı yönünde bir düşünce vardır.Aslında sınırlı ölçüde cam açma imkanı bulunmaktadır.Ancak bu tip binalarda çok iyi mekanik havalandırma ve klima tesisatı yapılmalıdır.

1- Otellerde yatak odaları arasında ses geçişlerinin önlenmesi için,
ortak egzoz kanallarında önlem alınmalıdır.Bu amaçla egzoz kanalı branşmanlarına ses yutucu yerleştirilebilir veya her oda uzun bir branşman  ile ana kanala bağlanır.Bir diğer çözüm ise katların egzoz kanallarının ses geçmesin diye ayrı ayrı kanal yapılmasıdır. Continue reading

Lejyoner hastalığı son yıllarda daha çok görülür veya bilinir hale gelmiştir.Bu konudaki kayıtlar çok sağlıklı değildir.Bu hastalığın tanısıyla kayda  geçenin çok üzerinde var olduğu bilinmektedir.Hastalık tanındıkça kayıtları daha sağlıklı bir hale gelmektedir.Örneğin, ,İngiltere’de yılda 1000’in üzerinde hasta , hastane kayıtlarında yer almaktadır.Bu hastalık Lejyonella bakterisi ( Legionella pneumophilla ) tarafından oluşturulan ve ölüme yol açabilen ciddi bir zatürre hastalığı biçimidir. Continue reading