a – Klima çalışırken ihtiaç dışı ısı yayan cihazlar kapatılmalıdır.
b – Termostatı mümkün olan en yüksek sıcaklıkta tutun.Tavsiye edilen sıcaklık 24 C -25C ‘dir.İç mekanda sabit kalınmıyorsa, dış ortam  ile iç ortam arasındaki sıcaklık farkının  8C olması insan sağlığı için idealdir.Çok sık girilip çıkılan yerlerde ise dış-iç hava sıcaklık farkının 5-6 C olması yeterlidir.Aksi halde nezle olma riski oluşabilir. Continue reading

Zon kontrolü , binayı ısıtma veya soğutma kontrolünün birbirinden bağımsız yapıldığı bölgelerde ayırmaktadır.Bu sayede her ayrı bölgenin ayrı bir ayar değeri , kontrolörü ve ilgili bölgeye giden ısıyı kontrol eden son kontrol elemanı bulunur.Zon kontrölünün faydaları aşağıdaki gibi sıralanabilir.
* Gün ve mevsimlere göre değişen ısıtma/soğutma ihtiyaçlarına göre sistemin kendisini uyarlaması
* Bölgenin ayrı ayrı sıcaklıklara ayarlanabilmesi
* Binanın her yerinde homojen konfor şartlarının sağlanması
* % 30’a varan enerji tasarrufu Continue reading

Ekonomizer Kullanımı
Soğutma sırasında , uygun dış ortam şartları mevcutken, dış hava – dönüş havası karışım damperi kullanılarak taze hava oranı arttırılabilir.Böylece kompesör kullanılmadan soğutma yapılabailir.Bu şekilde karışım havası damperlerinin kontrol edilmesi durumu ” Ekonomizer” olarak adlandırılır.Bu işlem iki şekilde gerçekleştirilebilir: Continue reading

Kıyasla fiyat rekabeti sonucu daha düşük kaliteli cihazlar kullanıldığında , genellikle aşağıda ki sonuçlar :
* Cihaz boyları küçülür.
* Klima santrallerinin kesitleri küçük tutulur.Bu ise, hız ve basınç düşümlerini ve gürültüyü artıracaktır.
* Fan elektirik enerjisi tüketimi aşırı artacaktır.
* Cihazlarda daha yüksek devirli daha küçük fanlar kullanılır.
* Bu fanlar, optimum seçilmiş fanlara göre : Continue reading

Kapalı havuzların havalı klima sistemlerinin haiz olmaları gereken özellikler aşağıda belirtilmiştir.
1- Havuzdan kaynaklanan nem nem kazancının giderilmesi
2- Soğuk yüzeylerde oluşabilecek kondenzasyonun önlenmesi
3- İstenildiği takdirde havuz suyu ısıtmasına yardımcı olması
4- Havuz mahalinin ısıtma ihtiyacının %60-80 oranındaki kısmını üstlenmesi
Kapalı havuzlarda uygulamacılar tarafından giderek standart hale getirilen bazı parametreler aşağıda belirtilmiştir.