a. Sürekli yaşanan hacimlerde (ofis vb.)yaz ayralrında 24 C oda sıcaklığı idaldir.Enerji ekonomisi için 25 C insanlar ikna edilebilr.
b.Yaşam mahallerinde yazın sürekli oturulmuyorsa, girip – çıkılıyorsa (şantiye ofisleri, hatta bahçeli evlerde bahçeye sık çıkışlar vb) oda sıcaklığının dış hava sıcaklığının yaklaşık 6 -8 C altında olması ; önce sağlık (nezle olmak için ), sonrada enerji ekonomisi için daha uygundur. Continue reading

Logamatıc Panel , baca gazı sensörü ile baca sıcaklığını sürekli ölçer.Logamatıc Panel’e mak. Baca sıcaklığı servis tarafından girilir.Eğer sensörün ölçtüğü baca gazı değeri , sınır değerin üzerinde ise panel hata sinyali verir

Easycom cihazı aracılığı ile de bu hata sinyalini yetkili servise iletebilir.
Bu sayede kazanın içersinde bir kirlenme var ise anında müdahele etmek mümkün olur ve kazan verimi düşmez, yakıt tasarrufu sağlanır.

a-) Çift cidarlı boylerler
– Ataletlarinin çok fazla olması ,
– Isıtıcı akışkan dış yüzeyde olduğu için ısı kayıplarının çok fazla olması ,
– Isı yalıtım kalitesinin düşük olma riski ,
– Yeterli hijyen şartlarının sağlanamaması , Continue reading

HVAC sistemlerinde pompların enerji tüketim payları önemlidir.Özellikle payları önemlidir.Özellikle tam sulu klima sistemlerinde, yıllık elektirik enerjisi tüketiminde pompalar önemli paya sahiptir.Bu tür klima sistemlerinde, HVAC cihazları toplam elektirik tüketimi içinde payı % 3-12 mertebesindedir. Continue reading

Bir binanın yakıt tüketimine etki eden en önemli faktörlerden biri iç sıcaklık değeridir.İç ortam sıcaklığı için genel kabul görmüş standart bir hesap sıcaklık değeri vardır.Kış şartlarında bu iç sıcaklık  20 C değerindedir.İşletme sırasında ise bu iç ortam sıcaklık  değeri yakıt savurganlığınının en önemli noktasıdır.Birincisi ; bu sıcaklık başta kabul edildiği gibi 20 C ile sınırlı tutulmaz ve kullanıcı tarafından kontrol sistemi bunun çok üzerinde değerlere ayarlanır.İkincisi bu sıcaklık ısıtma sistemi tarafından istenilen değerde kalacak biçimde kontrol edilemez ve çok yüksek değerlere çıkar.İç ortam sıcaklığının 1 C artışında , farklı koşullarda yakıt tüketiminin ne kadar veya hangi oranda artacağı bilinmelidir.Yıllık yakıt tüketimin hesabında sistem verimlerininde dikkate alınabilmesi için sıcaklık aralığı yöntemi kullanılır.

Isı pompası çalışma mantığı toprak, hava vey asu gibi ısı kaynaklarından elde edilen enerjisnin ısı pompasının kapalı devresinde bulunan  buharlaştırıcı üzerinden alınması ile ısı taşıyıcı sıcaklığının arttırlıması ve buharlaştırılması, kompresör yardımı ile basınç ve sıcaklığı iyice arttırılan gazın enerjisini yoğuşturucu üzerinden kullanılacak kapalı devrede bulunan suya aktarılmasına dayalıdır.  Continue reading

Tesisatta Hava : Tesisat suyunun içinde eriyik halde bulunan hava su sıcaklığının artmasıyla gaz haline geçerek sistemdeki suyla birlikte dolaşmaya başlar.Bu hava , tesisattaki metal malzemelerde (boru , armatür , kazan , kombi vb.) korozyona sebep olduğu gibi , ses , dolaşım bozuklukları , pompalarda kavitasyona neden olur.Radyatörlerin hava yapması nedeniyle ısınmama sorunlarınıda beraberinde getirir.Özellikle oksijen bariyersiz
plastik boru kullanılan yerden ısıtma tesisatlarında sisteme sürekli hava girişi olduğundan bu sorun daha da büyür. Continue reading

Sıcak sulu ısıtma tesisatlarından, radyatörler tesisatın temel elemanlarından biridir.Bunun en önmeli nedenleri :
* Isı kaybı en çok cam yüzeylerde oluşmakta , dolayısıyla burada soğuk etkisi ortaya çıkmaktadır.Radyatörler penvere altlarına konulduğundan soğuk hava kaynağında ısıtılmakda ve en yüksek konfor konfor elde edilmektedir.Ayrıca radyasyon etkisi sayesinde oda içinde soğuk yüzeylerin oluşumu önlenir.Bu , konforu daha da artırır. Continue reading

Yoğuşmalı kazanları,
*Kendinden yoğuşmalı
*Yoğuşmasız kazan  + yoğuşma ekonomizörü çözümleri olarak ikiye ayırmak mümkündür.Ancak her iki çözüm arasında verim ve fiyat olarak önemli farklar bulunmaktadır.Kendinden yoğuşmalı kazanların diğer çözüme göre önemli avantajları bulunmaktadır. Continue reading

Tek döşeme tipi yoğuşmalı kazan yerine, birden fazla sayıda duvar tipi yoğuşmalı kazanın paralel bağlanarak kaskad sistem oluşturulması belirli kapasitelere kadar yatırım maliyeti açısından daha ekonomik olabilmektedir.Kaskad sistemde 25 cihaza kadar duvar tipi yoğuşmalı kazanı birlikte çalıştırmak mümkündür.
Kaskad sistmenin avantajları aşağıdaki gibidir ; Continue reading