Bilgi Bankası

1- Garaj gibi hava kanalının açık olduğu yerlerde dikdörtgen hava kanallarının kenet veya köşebentleri dolaşan insanların kafasını yarabiliyor.
İdeali hava kanalının altında 230 cm yüksekliğin mimaride öngörülmesidir.

Continue reading

1- Bol ve tükenmeyen tek enerji kaynağıdır.
2- Duman , karbonmonoksit, kükürt ve radyasyon atığı içermeyen temiz enerjidir.
3- Enerjiye gereksinim duyulan her yerde kullanılabilir.
4- Yurt dışına bağımlı olmadığı için ekonomik ve politik krizlerden etkilenmez.
5- İşletme masrafları çok azdır. Continue reading

1- Bodrum katı yapılması mümkün olmayan yerlerde ideal çözümünü getirir.Kıymetli bodrum katlarını kazanmak mümkün olur.
2- Doğal gaz için gerekli yüksek maliyetli havalandırma ve emniyet önlemlerinden ekonomi sağlanır.Herhangi bir gaz sızıntısı riski beraberinde  patlama tehlikesi çatı katında bulunmayacaktır.        Continue reading

1- Mekanik tesisatta kullanılan cihazların kaideleri ve bu cihazların kaidelere bağlantıları depreme göre iyi projelendirilip, buna uygun yapılmalıdır.
2- Cihaz ankrajları amaca uygun olmalıdır (sabit veye sismik sınırlandırıcılı titreşim yalıtımlı ).
3- Gaz tesisayında bina girişlerinde deprem ventili kullanılmalıdır.

Continue reading